//PRISMA ENSTİTÜ OLARAK

İşletmelerde yönetim sistemlerinin değerine inanıyoruz.

Çalışma yaşamında psikolojik sağlığı korumaya yönelik çalışmalar sistematik yönetilmesi gereken bir süreçler içerir.

“Çalışanların psikolojik sağlığını güvence altına alacak sistem” gerekliliği Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın gündemine Haziran 2021’de girdi. “ISO 45001 – İş sağlığı ve güvenliği yönetimi”nin bir alt bileşeni olarak, psikolojik sağlık sorunları doğurabilecek riskler konusunda bir kılavuz yayımlandı.

“ISO 45003- İşyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik: Psikososyal risklerin yönetilmesine dair kılavuzpsikolojik sağlığı destekleyici yaklaşımların, çalışan sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içine entegre edilmesine imkan veriyor (ISO 45003:2021).

  • PRISMA psikososyal risk danışmanlığında “ISO 45003” esaslarını temel almakta ve ISO 45003 kılavuzunun işletmelerde uygulamaya geçirilmesini sağlayacak uzman bilgiyi sunmaktadır.
  • Psikolojik sağlık gibi hassas bir konuda atacağınız adımların doğruluğundan emin olmak için PRISMA uzmanlarından destek alabileceksiniz. Kurumunuzda iş güvenliği alanındaki birim ve uzmanların, psikososyal riskleri yönetmek için gereken yetkinliklerle donatılması için bir yönetim sistem yaklaşımı yapılandırabileceksiniz.