ÇSG Kültür Analizi ve

İklimi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği İklimi Ölçümü, çalışanlarınızın var olan uygulamalara karşı tutum, algı ve davranışlarını ölçer.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültür Analizi, ISG uygulamalarında güvenli ve güvensiz davranışları tetikleyen örgütsel arka planın anlaşılmasını sağlamaktadır.

PRISMA ÇSG Kültür Analizi Aracı

ÇSG kültürünün mevcut analizini ve çalışan beklentilerini birleşitirerek ölçüyoruz. Ideal ve mevcut durum arasındaki farkı ölçerek aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlıyoruz.

Persona Analizi

Konsolide edilen verilerin çalışanların ihtiyaçları beklentileri ve motivasyonları açısından tanımlamasını içeren profiller çıkartılmaktadır.