Esnek Çalışma

Yönetim

Danışmanlığı

Şirketiniz için en uygun çalışma sistemini belirleyin.

Esnek Yaşam Süreci

  • Nitel ve nicel analiz teknikleriyle işletme, departman ve iş için uygun esnek çalışma modellerinin tespit edilmesi
  • Esnek çalışma strateji, politika ve prosedürlerinin oluşturulması
  • “Uzaktan liderlik ve yönetim” yetkinliklerinin güçlendirilmesi
  • “Uzaktan çalışma” yetkinliklerinin güçlendirilmesi
  • Psikososyal risklerin yönetildiği bir “Esnek Çalışma Ekosistemi” yaratılması

ORGANİZASYONUN ESNEK YAŞAM DÖNGÜSÜ

Esnek Çalışma Ekosistemi

Örgüt Bağlamı

Bireysel Unsurlar

Persona Analizi

Fırsatlar
Riskler