Psikososyal
Risk Yönetimi
Danışmanlığı

Kurumunuzda çalışan sağlığını ve esenliğini etkileyebilecek risk faktörlerinin tespitini sağlıyoruz ve gelişim sürecinize destek oluyoruz.

ANALİZ

Sektörünüze, işletmenize ve işinize özgü psikososyal riskleri analiz ediyoruz.

STRATEJİ

Psikososyal risklerin yönetimine dair strateji geliştirmenizi destekliyoruz; kurumsal gelişim planları oluşturuyoruz.

EĞİTİM

Gelişim planınızı en etkili şekilde uygulamanız için ilgili departmanları eğitiyoruz.

SÜREÇ

Gelişim planınızı hayata geçirirken her adımda danışmanlık sağlıyoruz.

DEĞERLENDİRME

Uygulamaların etki ölçümünü yapıyoruz; gelişime açık konulara müdahale geliştirmek için uzman desteği veriyoruz.

İngiltere’de 2019-2020 yılları arasında stres, depresyon ve kaygı problemleri sebebiyle 17.9 milyon iş günü kaybı yaşandı.