SPORDA

PSİKOSOSYAL

GÜVENLİK

Spor alanında psikososyal riskler, ekonomi, eğitim, sağlık yoluyla önlenebilen, ayarlanabilen veya iyileştirilebilen biyolojik, psikolojik ve sosyal dengeyi engelleyen veya ihlal eden tüm durumlardır.
Sporda Psikososyal Risklerin yönetilmesine yönelik sürmekte olan araştırma projesi hakkında bilgi almak için: