Hakkımızda

Örgütsel psikoloji, çalışanların duygu, düşünce ve davranışlarını, iş ve çalışma hayatından kaynaklanan tetikleyicileri sistematik olarak araştıran bir bilim alanıdır. Odak noktası, çalışanların psikolojik sağlığını, esenliğini ve mutluluğunu sağlamaktır. Böylelikle, kendini gerçekleştiren çalışanlar, insana yakışır işler ve sağlıklı işyerlerinden söz edilebilir. Yaratıcılık, üretkenlik ve hedeflere erişim bu sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkar.

“PRISMA- Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü”nü bu tanımdan hareket ederek, psikolojik sağlığın iş yaşamındaki önemine dikkat çekmek için kurduk.

Örgüt psikolojisi, örgütsel davranış ve klinik psikoloji alanlarından araştırmacı ve uygulayıcıları bir araya getirdik.

Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair sorunların, farklı uzmanlıklardan bilgi ve deneyim transferi ile çözülebileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, PRISMA, örgüt psikologları, klinik psikologlar, sağlık psikologları, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve çeşitli sağlık bilimleri uzmanlarını ortak bir platformda bir araya getirmektedir.

PRISMA’nın çekirdeğinde, Doç.Dr. İdil Işık’ın 30 yıla yaklaşan örgütsel psikoloji kariyerinde biriktirdiği bilgiler, projeler, yetiştirdiği öğrenciler, birlikte çalıştığı uzmanlar, ulusal ve global ölçekteki sosyal bağlar var. Ancak, PRISMA, yeni nesil yetkinliklerle donatılmış uzmanları, teknolojileri ve araştırma olanakları ile bir sinerji yaratarak, bu çekirdeğin “ötesine geçmeyi” hedeflemektedir.

“Türkiye’de Çalışma Yaşam Kalitesini Garantiye Alacak” inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımlar bu sinerjinin ürünü olacaktır.

Kurucularımız

Kurucu Ortak

Prof. Dr. İdil Işık

Kurucu Ortak

Uzm. Kln. Psk. Ali Fırat Işık