Çalışan
Destek
Programı

Hedef odaklı, pragmatik ve iş yerlerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler ile çalışanların psikolojik sağlığınız destekliyoruz.

PRISMA çalışan psikolojik destek programlarında, çalışanın psikolojik sağlıklarına dair mevcut durum değerlendirmeleri yapılır:
Böylelikle,
ÇALIŞAN MUTLULUĞU
ŞİRKET AİDİYETİ
İŞVEREN MARKASI