PRISMA AKADEMİ

Eğitim ve Atölyeler

 • Sürdürülebilir Güvenlik Kültürü
 • İş Yerinde Zorbaları Anlamak: Psikolojik ve Fiziksel Sağlığın Rolü
 • Mobbing: Çatışmaları Önlemek İçin Neler Yapalım?
 • İş Yaşamında Kendini İfade Edebilmek: Psikolojik Güvenlik ve Çalışan Sesi Perspektifi
 • İş Yerinde Stres: Sahip Olduğun Stresi Doğru Kullanmak
 • Psikolojik ve Öznel İyi Oluş: Pozitif Örgütsel Psikoloji Müdahaleleri
 • İşletmelerde Psikolojik Sağlığının Güçlendirilmesi
 • İş’te Psikososyal Sağlık ve Güvenlik:Psikososyal Riskleri Nasıl Yöneteceğiz?
 • Kurumsal süreçlerde “İç Danışmanlık”
 • Psikososyal Tehlike Kaynakları ve Riskler
 • Proje Yönetim Esasları
 • İş Talepleri ve İş Kaynakları Etkileşimi
 • Örgütlerde Adalet ve Güven
 • İş Yaşam: Denge, Bölünme, Yayılma
 • Liderlik ve Kişiler Arası İlişkiler
 • İş Yaşamında Kötü Muamele, İş Yerinde Zorbalık ve Önlemler
 • Toksik İş Yeri ve Toksik Kültür
 • İş Yeri Nezaketsizliği
 • Esnek Çalışmada Toksı̇ k Örgütsel Unsurlar
 • İş Yaşamında Aidiyet ve Sosyal Destek
 • İş Zanaatkarlığı
 • Benlik Değeri ve İlişkiler
 • Psikolojik Dayanıklılık ve İyimserlik
 • Sürdürülebilir Güvenlik Kültürü
 • Psikolojik İyi Oluş/Çalışan Esenliği
 • Psikolojik Güvenlik ve Çalışan Sesi
 • İşe Bağlı Stres ve Stres Yönetimi
 • Uyku Hijyeni
 • Psikolojik İlk Yardım
 • Çalışma Yaşamında Psikososyal Riskler ve Travmatik Etkileri: İş ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden Önleyici Yaklaşımlar
 • Psikososyal Risk Yönetimi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Yönetim Sistemleri Bakışı
 • ISO 45003 Kapsamı Ve Önerdiği Süreçler
 • Sağlık, Güvenlik ve Kalite Perspektifinden Psikososyal Riskler
 • Çalışma Ortamında Şiddetsiz İletişim
 • İş Hayatında Mutluluk: Pozitif Psikoloji Uygulamaları
 • Motivasyon: Çalışma Hayatında Filmlerin Dönüştürücü Etkisi
 • İş Hayatında Duygusal Zekâ
 • Nitel Araştırma, MAXQDA ve NVivo Eğitimi
 • İş’te Anlam Arayışı
 • İletişim Eğitimi
 • Takım Çalışması Atölyesi
 • Kendine Liderlik Eğitimi
 • İş Hayatında Kadının Güçlendirilmesi Eğitimi
 • Trafik, Çalışma Yaşamı, Stres ve Psikososyal Riskler
 • Trafikte Bilinçli Farkındalık
 • İnsan, Kültür ve İSG’de Liderlik
 • TSE/ISO 45003- Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Problem Çözme, Çatışma Yönetimi ve Kök Neden Analizi: Sistem Yaklaşımı ve Davranış Odaklı Perspektif

İngiltere’de 2019-2020 yılları arasında stres, depresyon ve kaygı problemleri sebebiyle 17.9 milyon iş günü kaybı yaşandı.